maandag 10 augustus 2009

Ernest Glinne : Oud-minister

Ernest Glinne is overleden. De Carolo begon zijn politieke carrière bij de socialisten: tussen 1961-1980 en 1983-84 zetelde de man als volksvertegenwoordiger voor de PS voor het arrondissement Charleroi. Glinne behoorde tot de linkervleugel van de partij en in 1973 werd hij voor een jaartje minister van Tewerkstelling en Arbeid. In 1979 ging hij Europees en werd hij herkozen in 1984 en 1989 (hij zetelde van 1979 tot 1994). Ook in 1979 werd hij direct fractievoorzitter van de Socialistische fractie in het Europees Parlement. Bij de PS-voorzittersverkiezingen van 1981 verloor hij nipt van Guy Spitaels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 en 2006 kwam hij te Courcelles op voor Ecolo en werd hij telkens verkozen. Vanaf april 2009 zetelde hij niet meer voor Ecolo, maar was hij overgesprongen naar de Rassemblement Wallonie-France, een rattachistische partij die Wallonië bij Frankrijk wil. De man profileerde zich als republikein en laïcist tot op het bot. Volgens Glinne was het duidelijk dat Vlaanderen alleen maar geïnteresseerd was in onafhankelijkheid en dat de Walen dus ook maar hun conclusies moesten trekken. Zijn toetreding tot de RWF was voor hem een laatste politiek statement, een manier om te tonen dat hij hartstochtelijke geloofde in het federalisme én in de Waalse regio. Ernest Glinne werd 78.

Geen opmerkingen: