dinsdag 4 december 2007

David Edward "Chip" Reese: Nooit meer All-In

Vandaag overleed David Edward "Chip" Reese aan de gevolgen van een longontsteking. "Chip" Reese was minder bekend bij het grote publiek - daarvoor mankeerde hij de flamboyante persoonlijkheid waarmee vele van zijn collega-pokersterren getooid gingen - maar stond bij degenen die hem wel kenden te boek als de "grootste pokerspeler ooit."

Faam behaalde hij tijdens de vele cashgames waarin hij uitblonk, maar ook tijdens tornooien, waarin hij in totaal meer dan 3 400 000 dollar won, toonde hij zich een erg verdienstelijk kaarter. Hij beperkte zich niet tot één pokervariant, maar specialiseerde zich in alle vormen van het spel.

Hij werd 56.

Meer informatie.

donderdag 6 september 2007

donderdag 30 augustus 2007

Michael Jackson voor altijd droog


Bierkenner Michael Jackson is op 30 augustus op 65-jarige leeftijd van ons heengegaan. Jackson was befaamd bierkenner en hij publiceerde talloze boeken over veelkleurig gerstennat en andere geestrijke dranken. Hij wordt vaak beschouwd als een belangrijke bijdrager aan het internationale succes van Belgische bieren. Een hartaanval werd hem fataal.

Meer informatie.

zaterdag 7 juli 2007

Ingmar Bergman: And that's a wrap!


Zweeds regisseur Ingmar Bergman werd vandaag door het Onvermijdelijke genomen. Bergman wordt beschouwd als één van de belangrijkste en invloedrijkste cineasten van de moderne film. Hij regisseerde 62 films, maar echte dijenkletsers zitten daar niet bij. In zijn werk onderzocht hij thema's zoals de dood, eenzaamheid en de onomkeerbaarheid van het lot.
Hij stief vreedzaam, op 89-jarige leeftijd, in zijn slaap.

Meer informatie.

zaterdag 17 maart 2007

John Warner Backus: Redo From Start

John Warner Backus, geboren op 3 december 1924, is ons vandaag ontvallen.

Backus, een gerenomeerd computerwetenschapper, schonk de wereld de computertaal FORTRAN, een natte-vinger-afkorting voor IBM Mathematical Formula Translation System. Zonder FORTRAN zouden een hele boel programmeurs vandaag helemaal geen programmeurs zijn, zo wordt soms beweerd.

Over FORTRAN is heel wat gezegd en geschreven, vaak droge en saaie wetenschappelijke discoursen. Toch deel ik graag met u enkele citaten:

"God is Real, unless declared integer." - J. Allan Toogood, FORTRAN-programmeur.

"Consistently separating words by spaces became a general custom about the tenth century A.D., and lasted until about 1957, when FORTRAN abanoned the practice." - SUN Microsystems, FORTRAN referentiegids.

"The primary purpose of the DATA statement is to give names to constants; instead of referring to pi as 3.141592653589793 at every appearance, the variable PI can be given that value with a DATA statement and used instead of the longer form of the constant. This also simplifies modifying the program, should the value of pi change." - Vroege FORTRAN handleiding voor Xerox-machines.

En tenslotte: "Warning: Go directly to Jail. Do not pass GO. Do not collect $200." - Een grapje van de programmeurs van een FORTRAN-compiler. Het systeem gaf deze boodschap als reactie op de instructie GO TO JAIL.

Meer informatie.

donderdag 8 februari 2007

Anna Nicole Smith: DD - O.D.


Playmate Anna Nicole Smith heeft vandaag een laatste pijp gegeven, met name aan Maarten. Haar belangrijkste talent was er appeteitelijk uitzien, maar dat weerhield haar er niet van om in talrijke films en televisieseries een rol te spelen, vaak dezelfde. In 1994 trouwde ze met J. Howard Marshall, een 89-jarige oliemagnaat die er financieel warmpjes in zat. Hij verliet dit ondermaanse 13 maanden later.

Anna Nicole Smith stierf aan een overdosis medicijnen. Ze werd 39 jaar.


Meer informatie.