woensdag 25 februari 2009

Jaap Kruithof: atheist en links denker

De universiteit van Gent verliest met Jaap Kruithof een van zijn vroegere uithangborden. Professor Kruithof was samen met Leo Apostel de oprichter van de afdeling moraalwetenschappen aan de Gentse Universiteit. Kruithof studeerde geschiedenis en filosofie aan de toenmalige Gentse Rijksuniversiteit. Hij werd er gewoon hoogleraar tot aan zijn emeritaat in 1995. Hij is deze week overleden op 79-jarige leeftijd.

Hij joeg het preutse en katholieke Vlaanderen in de jaren zestig meermaals in de gordijnen met zijn onderzoek naar de seksuele beleving van Vlaamse jongeren. Tijdens de jaren van de studentenrevoltes was Kruithof één van de weinige proffen die openlijk aan de kant van de studenten stond.

In de jaren zeventig en tachtig gold Kruithof als een van de belangrijkste linkse opiniemakers in Vlaanderen, zonder gebonden te zijn aan een partij of strekking. Kruithof was actief betrokken bij de oprichting van het Humanistisch Verbond en ontving in juni 2007 de Prijs Vrijzinnig Humanisme voor zijn jarenlange ijver voor de verspreiding van progressieve, vrijzinnige humanistische waarden.

Leuk om weten: Kruithof stamt uit een Nederlands (dat verklaart alvast de naam) protestants gezin, en wou eerst dominee worden.

Geen opmerkingen: