dinsdag 3 juni 2008

Grigory Romanov : De rivaal van Gorbie

Grigory Vasilyevich Romanov is gestorven; in 1985 was hij met Gorbatsjov in een machtsstrijd verwikkeld voor het leiderschap van de Sovjetunie. Sinds 1976 was hij een volwaardig lid van het Politburo; toen werd de Sovjetunie nog geleid door Brezhnev, die Romanov als zijn opvolger behandelde. Nog in een interview in 2007 - in het hospitaal - beweerde hij dat Brehznev hem als opvolger had aangeduid, iets wat hij nog herhaalde tegen Castro. Toen het Brezhnevs tijd was om te gaan, werd die echter opgevolgd door KGB-chef Andropov. Die promoveerde hem wel tot hoofd van het militair-industrieel complex van de communistische supermacht, maar het mocht niet baten; na de korte regering van Tsjernenko werd hij in 1985 gedwongen om in het zand te bijten tegen Gorbie, die een veel beter netwerk bezat dan Romanov. Het betekende meteen ook het einde van zijn politieke carrière. Hij werd uit het Politburo gesmeten en verdween van het politiek toneel. In het hospitaalinterview liet hij ook nog weten dat hij graag nog eens Castro zou bezoeken. Fidel was volgens hem de enige buitenlander die hij als een vriend beschouwde. Romanov werd 85.

Geen opmerkingen: