zaterdag 7 juni 2008

Joseph Kabui : De eerste president van Bougainville

Joseph C. Kabui is gestorven. Kabui was een bevelhebber in het Revolutionair Leger van Bougainville in de jaren '90, toen er in Bougainville, toen nog deel van Papua-Nieuw-Guinea, dat streed voor afscheiding van het eilandenrijk. Die oorlog begon in 1989 als een uit de hand gelopen dispuut tussen plaatselijke bewoners en een mijnbouwbedrijf over vermeende milieuschade. In 2001 sloten beide partijen onder auspiciën van de Verenigde Naties een overeenkomst waarbij Bougainville een grotere autonomie werd toegekend en waardoor er binnen 10 à 15 jaar een referendum over onafhankelijk zou worden georganiseerd. In de eerste verkiezingen in juni 2005 werd hij tot eerste president van de Autonome Regio Bougainville verkozen, met 38.000 van de 69.385 stemmen. Meteen daarop kende hij het Canadese bedrijf Invincible Resources rechten toe over 70% van de minerale rijkdommen van Bougainville. Kabui werd slechts 54; hij overleed aan een hartaanval.

Geen opmerkingen: