vrijdag 12 december 2008

Tassos Papadopoulos : De lastige president van Cyprus

Tassos Nikolaou Papadopoulos is van ons heengegaan. Papadopoulos was president van Grieks-Cyprus van 2003 tot 2008. Hij was het brein achter de intrede van het Griekse gedeelte van Cyprus in de Europese Unie in 2004, maar de mening over zijn politieke erfenis is nogal verdeeld. Het was immers Papadopoulos die zich met hand en tand verzette tegen het verenigingsplan van de Verenigde Naties voor het eiland dat sinds 1974 in een Grieks en een Turks stuk is verdeeld. Het grootste gedeelte van de Grieks-Cyprioten stemde uiteindelijk tegen hereniging. Hijzelf geloofde dat hij hiermee het eiland had gered van de Turkse dominantie. Zijn medestanders waren hiermee volledig akkoord en loofden hem als een sterk leider die het Hellenisme in Cyprus ondersteunde en zich tegen de internationale politieke druk kantte. Zijn critici deden hem af als een fervent nationalist die de beste kans sinds jaren om Cyprus weer één te maken, had verkwanseld. Papadopoulos, een stevig verstokte roker, werd 74. Hij overleed aan longkanker.

Geen opmerkingen: