donderdag 1 mei 2008

J.J. Voskuil : soap voor intellectuelen

Na een volgens zijn echtgenote Lousje Voskuil Haspers ‘uitzonderlijk moedig gedragen’ ziekte koos J.J. Voskuil de ‘Dag van de arbeid’ uit voor een waardig einde van zijn leven.

Voskuil die grote bekendheid verwierf met zijn uit zeven delen bestaande megaroman ‘Het Bureau’ wordt aanstaande donderdag op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in zijn geboorteplaats Den Haag ter aarde besteld.

Johannes Jacobus Voskuil, Han voor intimi, werd op 1 juli 1926 geboren als oudste zoon van Klaas Voskuil, hoofdredacteur van Het Vrije Volk, het dagblad van de Partij van de Arbeid. Na zijn middelbare school studeerde hij korte tijd economie en vervolgens Nederlandse taal- en letterkunde. In 1957 trad hij in dienst bij het Instituut voor Dialectologie, Volks- en Naamkunde, het huidige Meertens Instituut, dat hij vereeuwigde in zijn romancyclus Het Bureau waarin Voskuil zelf, onder de naam Maarten Koning de hoofdrol speelt. Het eerste deel van Het Bureau verscheen in 1996, het laatste in het jaar 2000. Met het verschijnen van Het Bureau ontstond er een kleine rage in literair Nederland. De romancyclus werd wel betiteld als een 'soap voor intellectuelen', en er werd gesproken van 'Voskuilgekte'.


Voskuil was een begenadigd waarnemer en stilist met een onbedwingbare behoefte rekenschap af te leggen over al zijn daden. Daaraan dankt de Nederlandse literatuur een serie prachtige en onnavolgbare romans.

Geen opmerkingen: