dinsdag 13 mei 2008

Bernardin Gantin : De Boom van Ijzer

Zijne Eminentie Bernardin Kardinaal Gantin is naar zijn schepper vertrokken. Hij is de enige zwarte die ooit zo hoog geklommen is in de katholieke hiërarchie. Gantin was afkomstig uit Toffo, in Benin; zijn naam betekent Ijzerboom (gan = boom, tin = ijzer), wat ook zijn wapenschild verklaard. Een priester sinds 1951, werd Gantin in 1957 tot bisschop van Tipasa (Mauretanië) gewijd door kardinaal Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent Tisserant. In 1960 werd hij aartsbisschop van Cotonou, gevolgd door het ontvangen zijn kardinaalshoed uit de handen van wijlen paus Paulus VI. Door Johannes Paulus I werd hij benoemd tot voorzitter van de Pontificale Raad Cor Unum en in het conclaaf na het korte bewind van Johannes Paulus I werd hij zelfs beschouwd als één van de papabili. Onder Johannes Paulus II werd hij van 1984 tot 1998 hoofd van de Congregatie van Bisschoppen en van 1993 tot 2002 Decaan van het College der Kardinalen, een post die hij opgaf om zich terug te trekken in Benin. Gantin stierf 5 dagen nadat hij 86 was geworden.

Geen opmerkingen: