maandag 22 september 2008

Georges Debunne : Mijnheer Njet

Georges Debunne is niet meer. Debunne was één van de belangrijkste figuren van de na-oorlogse sociale geschiedenis; tussen 1968 en 1982 leidde hij het ABVV. Het hoogtepunt van zijn macht valt te situeren midden de jaren '70 en begin de jaren '80, in volle crisis. De naam van Debunne is onlosmakelijk verbonden met die van ACV-topman Jef Houthuys en Raymond Pullinckx, baas van het VBO. Die voerden een hardestrijd over de index, waarbij Debunnne zich onverzettelijk opstelde. Die onverzettelijkheid zorgde vaak voor een koude oorlog tussen Houthuys enDebunne, ook al waren het beiden vakbondsleiders. Debunne was tevens de man achter de vrijdagstakingen die de regering Tindemans ten val brachten. Hij verzette zich ook fel tegen de besparingsplannen begin de jaren '80, toen België de zieke man van Europa was. De inspanningen waren vooral voor rekening van de werknemers, argumenteerde Debunne. Debunne stond bekend als een harde onderhandelaar, kil en met een enorme dossierkennis. Hij werd omringd door een studiedienst die men overal benijdde. Zijn rechtlijnigheid en onverzettelijkheid leverden hemde bijnaam 'Mijnheer Njet' op. In die periode werd hij uitgespuwd door patronaal en rechts Vlaanderen. Hij werd wel eens de oorzaak van de'Belgische ziekte' en de enorme staatsschuld genoemd, wat hij zelf altijd heeft ontkend. Ook Europa was overigens een belangrijk thema voor hem. Zo verzette hij zich tegen de Europese grondwet en eiste hij een sociaal Europa. Met het 'comité voor een andere politiek' was hij ook politiek actief. "De rijken worden rijker, de armen armer" is één van de bekendere uitspraken van Debunne. Mijnheer Njet werd 90.

Geen opmerkingen: