zaterdag 9 mei 2009

Henry King : Aanklager in Nürnberg

Henry T. King Jr. is overleden. De Amerikaanse advocaat werd beroemd als aanklager op de naoorlogse Nürnbergprocessen voor de Verenigde staten. Zijn opdracht was het voorbereiden van de aanklacht tegen de Duitse generale staf en het oppercommando van het leger (OKH). Prominente figuren waren onder meer Walther von Brauchitsch, Heinz Guderian en Erhard Milch. Von Brauchitsch, het hoofd van de Wehrmacht, ontsprong de dans door op tijd te sterven in oktober 1948, nog voor hij berecht kon worden, en Guderian, de uitvinder van de Blitzkrieg, werd niet vervolgd omdat het tribunaal oordeelde dat zijn daden overeenstemden met die van een professionele soldaat - iets wat niet in goede aard viel bij de Sovjetunie en Polen. Milch, de man die van de Luftwaffe een geduchte oorlogsmachine maakte, kreeg uiteindelijk 20 jaar. Tijdens de processen nam King interviews af met Hermann Göring en Albert Speer. Aan die laatste zou hij een vriend voor het leven overhouden. Volgens King was Speer een eerlijk man en ook de enige die verantwoordelijkheid op zich nam voor zijn daden (de meningen verschillen hier ook over, maar bon). Hij schreef later over Speer dat 'In a technological world, the magic concoction for evil consists of blind technocrats such as Speer led by an evil and aggressive leader such as Hitler.' Als mensen hem vroegen hoe hij het kon volhouden om dagelijks al die gruwelijkheden voor zich te krijgen, was het standaardantwoord steeds 'Scotch'. Na de processen werd hij professor, activist en schrijver en gaf hij lezingen over internationaal recht en oorlogsmisdaden. Zijn invloed was zo groot dat hij omschreven werd als 'the George Washington of modern international law'. In de jaren '90 werkte hij mee aan het Joegoslaviëtribunaal en in 2006 werd hij geïnterviewd voor het docudrama Nuremberg: Nazis on Trial van de BBC. Henry King werd 89.

Geen opmerkingen: